Sztuczna Inteligencja inaczej AI — zastosowanie, wdrożenia w firmach, w praktyce

Sztuczna Inteligencja inaczej AI — zastosowanie, wdrożenia w firmach, w praktyce

Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja to jedna z najistotniejszych technologii przyszłości, która jest postrzegana jako centralny aspekt cyfrowej transformacji społeczeństwa. Czym jest dokładnie? Jak działa i do czego jest wykorzystywana? Jakie zagrożenia wiążą się z wdrażaniem i utrzymaniem sztucznej inteligencji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Mimo iż niektóre rozwiązania sztucznej inteligencji wykorzystywane są od około 50 lat, to technologia ta stale się rozwija. W związku z tym warto wiedzieć jakie możliwości oferuje obecnie oraz poznać zagrożenia wynikające z jej stosowania. Pomoże w tym lektura niniejszego artykułu, który powstał w oparciu o poniższy spis treści:

  1. Czym jest sztuczna inteligencja (AI), do czego jest stosowana oraz jak działa?
    2. Sztuczna inteligencja w wdrożeniach dla firm. Systemy informatyczne, które pozwolą zautomatyzować proces
    3. Przykłady rozwiązań opartych o sztuczną inteligencje (AI)
    4. Zagrożenia podczas wdrożenia i utrzymywania sztucznej inteligencji (AI)

Czym jest sztuczna inteligencja (AI), do czego jest stosowana oraz jak działa?

Sztuczna inteligencja z ang. artificial intelligence to systemy lub maszyny, których działanie naśladuje ludzką inteligencję w celu wykonywania konkretnych czynności. Mogą one również sukcesywnie usprawniać swoje funkcjonowanie dzięki zbieranym i przetwarzanym informacjom. Sztuczna inteligencja pozwala komputerom na postrzeganie własnego otoczenia. Rozumienie tego, co postrzegają oraz rozwiązywanie problemów w oparciu o osiągnięcie konkretnego celu. Systemy odbierają dane, przetwarzają je oraz odpowiednio reagują. Potrafią również w pewnym zakresie dostosowywać swoje zachowanie, co jest możliwe dzięki analizie skutków wcześniejszych działań oraz autonomicznemu działaniu.

Jak już wspomniano niektóre rozwiązania sztucznej inteligencji wykorzystywane są od dziesiątek lat, co sprawia, że nawet nie wyobrażamy sobie, że mogłoby być inaczej, np. działanie wyszukiwarek internetowych. Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje AI, czyli oprogramowanie (np. wirtualni asystenci, chatboty, czy wyszukiwarki internetowe) oraz ucieleśnioną sztuczną inteligencję (np. roboty, drony, autonomiczne samochody).

Sztuczna inteligencja - AI (Artificial Intelligence)

Sztuczna inteligencja – AI (Artificial Intelligence)

Zastosowania sztucznej inteligencji

Zastosowania sztucznej inteligencji można obecnie wymieniać bez końca, a z wieloma z nich mamy do czynienia w codziennym życiu. Stosowana jest m.in. w:

– zakupach i marketingu internetowym – AI dostarcza spersonalizowane reklamy, które dobiera zazwyczaj na podstawie historii wyszukiwań, czy dokonanych wcześniej zakupów. Wspomaga również optymalizację sprzedaży, dzięki wsparciu logistyki, czy planowania zasobów;

– wyszukiwanie w Internecie – wyszukiwarki wykorzystują AI, by przetwarzać ogromne ilości danych i przedstawić najlepiej dopasowane wyniki;

– cyfrowi asystenci – odpowiadają oni na pytania, wspomagają organizację codziennych zajęć oraz rekomendują rozwiązania w oparciu o analizę zgromadzonych danych;

– nawigacja samochodowa – w dużej mierze również jest oparta na sztucznej inteligencji, w związku z czym potrafi dostosować się do zmiennych sytuacji na drodze;

– inteligentne domy – rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji uczą się ludzkich zachowań i preferencji optymalizując wykorzystanie energii, czy samodzielnie sterując wyposażeniem.

Sztuczna inteligencja w wdrożeniach dla firm. Systemy informatyczne, które pozwolą zautomatyzować proces

Kluczowym elementem w procesie wdrażania sztucznej inteligencji w firmie jest stworzenie odpowiedniego uzasadnienia biznesowego dla zastosowania rozwiązań AI oraz włącznie go do strategii przedsiębiorstwa. Zarządzający firmą powinni dokonać realistycznej oceny tego, które procesy mogą zostać zoptymalizowane dzięki AI. Co wymaga gruntownej analizy zasad działania nowej technologii oraz różnic pomiędzy AI, a standardowymi rozwiązaniami IT.

Wyzwaniem może być również przyjęcie właściwego modelu wdrażania sztucznej inteligencji. Rekomendowane jest podejście “agile”, czyli “testuj i ucz się“. Jest to szybkie działanie na zasadzie małych kroków, które pozwala błyskawicznie zweryfikować potencjał danego rozwiązania. Sprawdzić może się również model “dwóch prędkości“, który polega na szybkim wdrażaniu nowych technologii oraz stopniowej migracji dotychczasowych procesów i systemów.

Wyciągnięcie wniosków z próbnego wdrożenia rozwiązań AI powinno pozwolić zintegrować je z podstawowymi procesami biznesowymi firmy. Co umożliwi osiągnięcie korzyści określonych w uzasadnieniu biznesowym wdrożenia. Integracja powinna być całościowa, w związku z czym może wymagać zmiany dotychczasowych procesów, ich zautomatyzowania lub przeprojektowania we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za ich przebieg. Należy również zadbać o właściwe podejście tych osób, ponieważ wdrożenie AI w obszarze zadań pracowników jest w wielu przypadkach większym wyzwaniem niż problemy techniczne związane z wprowadzaniem zmian systemowych. Oznacza to, że wymagane jest dostosowanie konkretnych procesów biznesowych oraz odpowiednie przygotowanie pracownikow do wykorzystania nowych technologii.

Przykłady rozwiązań opartych o sztuczną inteligencje (AI)

Jak już wspomniano, sztuczna inteligencja posiada bardzo szerokie zastosowanie. Co sprawia, że jest wykorzystywana przez wiele firm, niezależnie od branży ich działania. Przykładem może być Netflix, który sugeruje swoim użytkownikom filmy warte obejrzenia w oparciu o ich wirtualne profile. AI sprawdza, które filmy podobały się danej osobie oraz które zostały pozytywnie odebrane przez osoby o podobnym profilu. Tego typu działanie jest możliwe umożliwia rozbudowany ekosystem danych, który gromadzi i analizuje preferencje oraz profile klientów serwisu.

Innym przykładem sukcesu dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji jest Amazon, który z powodzeniem wdrożył w swojej działalności roboty Kiva. Uzasadnienie biznesowe tego ruchu było oczywiste, ponieważ amerykański gigant chciał sprzedawać jeszcze więcej i szybciej realizować procesy sprzedaży. Wdrożenie sztucznej inteligencji przyniosło lepszy rezultat niż zwiększenie powierzchni magazynowych. Ponieważ roboty odpowiadają za przesuwanie całych regałów z towarem, a zmniejszenie odległości pomiędzy nimi pozwoliło zmaksymalizować przestrzeń magazynową. Co więcej, algorytmy uczenia maszynowego w pełni kontrolują rozlokowanie produktów i półek w oparciu o schematy gospodarki magazynowej.

Zagrożenia podczas wdrożenia i utrzymywania sztucznej inteligencji (AI)

Wdrożenie i utrzymanie sztucznej inteligencji w firmie wiąże się również z pewnymi zagrożeniami, które należy starać się eliminować. Należy do nich m.in.:

– niepełne wykorzystanie lub nadużywanie – niepełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję to zmarnowanie szansy na rozwój i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Szkodliwe może być również nadmierne wykorzystanie tego wypu rozwiązań, co może wiązać się z inwestycjami, które nie przyniosą określonego poziomu zwrotu lub będą skierowane w obszary, których działanie nie wymaga wdrożenia zmian;

– odpowiedzialność – zagrożenie wynikającym ze stosowania sztucznej inteligencji jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez urządzenie lub usługę opartą na sztucznej inteligencji. Przykładem może być kolizja z udziałem autonomicznego samochodu, a co za tym idzie pytanie, kto w tej sytuacji jest odpowiedzialny? Zagadką pozostaje kwestia, czy odpowiada właściciel, producent samochodu, czy może programista;

– tworzenie baniek informacyjnych – sztuczna inteligencja jest w stanie wyświetlać informacje, które odpowiadają preferencją danej osoby, czy historii jej przeglądania. Może to sprawić, że użytkownik nie będzie miał dostępu do obiektywnych informacji, które mogłyby zmienić jego postrzeganie i odbiór rzeczywistości;

– wpływ na miejsca pracy – wykorzystanie sztucznej inteligencji może wyeliminować dużą liczbę miejsc pracy, a co za tym idzie wpłynąć na zwiększenie bezrobocia.

– etyka – sztuczna inteligencja może być wykorzystana w celu przewidzenia zachowania danej osoby, np. określenia ile jest w stanie zapłacić za dany produkt, a co za tym idzie skłonić sprzedawcę do podniesienia jego ceny. Nieetyczne może być również wykorzystanie sztucznej inteligencji w kampanii wyborczej, co pozwala dostosować jej przekaz do upodobań politycznych danej osoby.

Podsumowując

Wykorzystanie sztucznej inteligencji to ogromna szansa dla przedsiębiorstwa, które może dzięki temu zoptymalizować sposób działania. Zautomatyzować swoje procesy biznesowe oraz uzyskać przewagę nad konkurencją. Oczywiście należy zadbać o to, by działanie sztucznej inteligencji uzupełniało się z czynnościami wykonywanymi przez człowieka i usprawniało je zamiast zastępować.