Dostawa sprzętu

Wybór właściwej platformy sprzętowej wpływa na końcowy wynik ROI. Wiedza ekspertów na podstawie poprzednich projektów umożliwia zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania. Wydajność to atrybut, który określa jak szybko wykonywane są funkcje. Zakres funkcji definiuje ich ilość, rozmiar i struktura danych, sposób ich wykorzystania.

Oprócz obsługi procesów biznesowych, sprzęt należy ocenić również z perspektywy serwisu, eksploatacji, łatwości konserwacji, zużycia energii.

Właściwe działanie oprogramowania wymaga dobrze dobranej infrastruktury sprzętowej. Wszystkie te czynniki spowodowały, że od kilku lat wdrażamy rozwiązania firmy HP.