Our values

Wartości firmy NT NET - Rozwiązania informatyczne i obsluga firm

Naszym celem jest świadczenie usługi z zachowaniem najwyższej staranności i jakości

Na podstawie książki Masaaki Imai „Kajzen”, w której znalazła się lista haseł TQC w firmie Pentel, zbudowaliśmy wykaz wartości, którymi kierujemy się podczas naszej pracy:

 1. Wyznajemy ideę, że klient jest najważniejszy.
 2. Zawsze uświadamiamy sobie problem. Tam, gdzie nie ma problemu, nie może być doskonalenia.
 3. Zarządzanie oznacza rozpoczynanie działania od planu i porównywanie go następnie z wynikami.
 4. Otaczają nas skarby – więcej można nauczyć się z problemów chronicznych niż z takich, które pojawiają się niespodziewanie.
 5. Zarządzaj procesem przez rezultaty – zmiany i poprawki to problemy wynikające z braku zarządzania. Zajmowanie się nimi nie jest zarzadzaniem, lecz manipulowaniem.
 6. Zarządzajmy swoja pracą i patrzmy na otoczenie przez pryzmat faktów. Opieramy nasze opinie na faktach. Nie polegajmy na intuicji i przeczuciach.
 7. Uważamy na nieprawidłowości. Priorytetem jest likwidowanie nieprawidłowości, a nie usprawnianie tego, co funkcjonuje właściwie.
 8. Usuwamy główną przyczynę i zapobiegamy ponownemu występowaniu problemu. Nie mylimy objawów z przyczynami.
 9. Testowanie nie tworzy jakości.
 10. Nigdy nie zapominamy o standaryzacji. Potrzebujemy sposobu na upewnienie się, że pożądany stan będzie trwał.
 11. Zwracamy uwagę na poziomy przepływu informacji. Doświadczenie indywidualne powinno być rozszerzane na cała firmę.
 12. Wdrażanie TQC dotyczy wszystkich.